Actele necesare pentru casatorie

acte_necesare_cununie

Planificarea nunții necesită atenție și la dosarul de acte necesare pe care trebuie să îl pregătiți. Pe lângă vizitarea restaurantelor, alegerea bisericii sau a formației, trebuie să mergeți împreună și la Oficiul Stării Civile pentru a afla care sunt actele de care aveți nevoie pentru a vă putea programa pentru cununie.

Dosarul pentru căsătorie trebuie să cuprindă următoarele:

1. Actele de identitate ale viitorilor soți – originale și copii

2. Certificatele de naștere ale viitorilor soți – original și copii

3. Certificate medicale privind starea sănătății, valabile 14 zile (inclusiv data căsătoriei), care trebuie să cuprindă mențiunea expresă că persoana se poate sau nu căsători.

4. Acte, în original şi în copie, traduse şi legalizate din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare:
–    certificatul de deces al fostului soţ
–    certificatul de divorț
–    certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei
–    sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă

Căsătoria se încheie în termen de 10 zile, în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

5. Declarație de căsătorie completate de solicitanți și anexe

Atentie!

– Actele se depun cu 10 zile calendaristice înaintea oficierii căsătoriei, luându-se în calcul atât ziua depunerii actelor, cât și ziua căsătoriei.

– La depunerea actelor este obligatorie prezența ambilor soți.

– Constituie contravenție la regimul actelor de stare civilă următoarea faptă (Legea 119 /1996, republicată, art.66): omiterea declarării, în fața ofițerului de stare civilă, a unor date referitoare la starea civilă a persoanelor sau declararea lor în mod inexact.

– Taxele de oficiere a căsătoriei și cele de permisiune înregistrări video/fotografie le puteți afla tot de la Oficiul Stării Civile de care aparțineți.

– Între un cetăţean român şi un cetăţean străin, la actele menționate mai sus se adaugă:

  1. Dovada eliberată ori autentificată de Misiunile Diplomatice ori Oficiile Consulare acreditate în România.
  2. Cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică în materie civilă sau de drept al familiei, precum şi cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică acreditată în România fac dovada îndeplinirii condiţiilor de fond cerute de legea lor naţională pentru încheierea căsătoriei, cu documente justificative eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie.
  3. Declaraţie dată pe proprie răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România.
  4. Procesul-verbal încheiat împreună cu interpretul autorizat, în cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română sau între surdo-muţi.
  5. Aprobarea Ministerului Apărării Naţionale, a Ministerului de Interne, a Ministerului de Justiţie ori a conducătorilor serviciilor de stat specializate în domeniul apărării şi siguranţei naţionale, în cazul cadrelor militare active care se căsătoresc cu o persoană apatridă sau care nu are exclusiv cetăţenia română.

Leave a Comment

©My Wedding Planner Copyright 2014-2017